Actua Vip Service

Actua Vip Service Plan

Uiteraard geeft uw aankoop u het recht tot een goed gebruiksadvies en gratis reparaties tijdens de normale garantieperiode. De normale garantieperiode is echter toch altijd beperkt en ondanks het feit dat de door ons geleverde apparatuur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen kan het altijd voorkomen dat er na de fabrieksgarantieperiode gebreken aan het licht komen. Deze extra garanties gelden onverminderd de wettelijke garantie.

Om u met betrekking tot dit probleem tegemoet te komen, kunnen wij u voor slechts een gering bedrag het “Actua Vip Service Plan” aanbieden. U kunt uw apparatuur verzekeren gedurende een periode van maximaal 5 jaar, inclusief de fabrieksgarantieperiode. Het Actua Vip Service Plan bestaat uit een tweetal onderdelen, namelijk een verlengde/aanvullende garantie en een dekking tegen van buiten komende onheilen.

Verlenging van en aanvulling op de fabrieksgarantie van 24 maanden naar 60 maanden wil zeggen

 • Geen arbeidsloon
 • Geen kosten voor vervangende onderdelen
 • Geen voorrijkosten (niet van toepassing op magnetrons en alle overige handzame apparatuur waar de voorrijkosten niet zijn meeverzekerd)
 • 60 maanden nieuwwaardedekking, op basis van aanschafwaarde, zonder afschrijving
 • Zeer beperkt eigen risico (eerste 2 jaar geen eigen risico, in het 3e jaar slecht €25, in het 4e jaar slecht €35, en in het 5e jaar slechts €45 per schade) Het Actua Vip Service Plan geeft tevens dekking tegen alle schade welke niet verzekerbaar is onder een standaard uitgebreide inboedelverzekering, zoals schades ten gevolge van vallen, stoten, inductie, enzovoorts. Deze aanvullende dekking is in tegenstelling tot de verlengde garantiedekking uiteraard ook reeds van kracht gedurende de fabrieksgarantieperiode (vanaf dag één na aankoop).  

Voordelen van het Actua Vip Service Plan

 • Door het (standaard) meeverzekeren van de verlengde garantie vervalt de, op u berustende, bewijslast die bij een technisch defect na 6 maanden vanuit het consumentenrecht van kracht is.
 • Bij garantie en verzekering dus geen discussie over de schade-oorzaak.
 • Normale slijtage bij particulier gebruik is binnen onze dekking inbegrepen.
 • U hoeft geen dure elektronicaverzekering meer af te sluiten of de inboedelpolis aan te passen. Bovendien geldt er onder dergelijke verzekeringen vaak een hoog eigen risico of een maximaal verzekerde som voor alle elektronica tezamen en wordt bij schade in de praktijk (vaak) op basis van dagwaarde uitgekeerd. Respectievelijk voorziet de standaard inboedelverzekering niet in vallen, stoten, diefstal buiten de eigen woning, garantie-uitbreiding, transport- en verblijfsdekking elders ter wereld enzovoorts.
 • Een reisverzekering dekt alleen op beperkte basis (diefstal-)schades tijdens de geboekte reis en de duur van deze dekking is hierdoor heel veel korter dan de Actua verzekering die voor de gehele looptijd van de verzekering dekking biedt. Bovendien keert de reisverzekeraar maximaal verzekerde bedragen voor alle elektronica en apparatuur tezamen uit.
 • Extra service waaronder service aan huis op witgoed (alleen van toepassing op niet handzame apparatuur).
 • Verzekerd tegen “eigen schuld schades” zoals vallen, stoten, vocht, et cetera.
 • Gedurende de looptijd van de polis geldt voor u verzekerde zekerheid bij schade.  

Meer informatie?


Voor meer informatie kunt u terecht op www.actuavipservice.nl.

Bovendien kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:
Actua Assurantiën BV
Postbus 849
3000 AV Rotterdam
Tel: 010-4477150
Fax: 010-4471393
www.actua.nl
[email protected]

Design, Development & Hosting door Kersvers Digital